• Kategori Akıllı Yönetişim
  • Website:
  • Şehre Katkısı
  • 85%

2022-2030 Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı ile uyumlu Konya’ya özgü akıllı şehir çözümlerinin planlanması, Konya özelinde akıllı şehircilik alanında vizyonun, stratejinin, stratejik hedeflerin ve gerçekleş- tirilmesi önerilen eylemlerin belirlenmesi ve bu doğ- rultuda çalışmalara rehberlik edecek rehberlik edecek 2022-2030 Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası hazırlanmıştır.

Türkiye’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yayınladığı 2020-2023 Akıllı Şehirler Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı’na uyumlu, yerli ve milli kaynakların kullanıldığı ilk Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası, Konya Büyükşehir Belediyesi ve ASELSAN işbirliğinde ortaya çıkarılmıştır. Bu bağlamda öncü ve örnek olan bu belge, Konya’da yaşayan herkes için 2030 yılına kadar Akıllı Şehircilik alanında yapılması planlanan uzun vadeli, kapsayıcı, uygulanabilir ve sürdürülebilir eylemler içermektedir