• Kategori Bilgi Teknolojileri
  • Website:
  • Şehre Katkısı
  • 85%

Akıllı Su Şebekeleri

Konya içme suyu şebekesinin etkin ve güvenilir bir şekilde yönetilebilmesi ve su kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla yürütülen izole bölge pilot çalışması ile 12 izole bölge oluşturulmuştur. Bu bölgelerde bulunan tüm su şebekesi, kontrol vanaları ve abone şube yolu boruları tespit edilmiş, sayısallaştırılmış ve abonelerle ilişkilendirilerek akıllı şebekeler haline getirilmiştir. Şehrin tamamına uygulanması planlanan bu sistemde her izole bölge girişinde bir debimetre ile giriş suyu ölçülecek ve abonelerin tahakkukları ile karşılaştırılarak su kaybı tespit edilerek çözümü için tedbirler alınacaktır. İzole bölgelerde meydana gelecek basınç düşüklükleri ve debi yükselmeleri anında tespit edilerek hizmet kesintilerinin önüne geçilebilecektir.