• Kategori Akıllı Altyapı
  • Website:
  • Şehre Katkısı
  • 85%

AYKOME BIS

Konya il genelinde altyapı yatırım, izleme ve denetlenmeye esas olmak üzere
altyapı koordinasyon merkezi (AYKOME) faaliyetlerinin etkin olarak yerinden
gerçekleştirilmesi, iş zekasına dayalı karar-destek yapısının oluşturulması,
e-imza süreç yönetimi ile 7/24 anlık süreç takibinin yapılması ve vatandaş
bilgilendirmesini sağlayan sistemdir.