• Kategori Akıllı Yönetim
  • Website:
  • Şehre Katkısı
  • 85%

Belediye Otomasyonu

Belediyemizdeki iş süreçlerinin bilgisayar ortamında takip edilmesini sağlayan bilgisayar yazılımıdır. Yazılım sayesinde tüm belediye birimleri arasında etkileşimli veri paylaşımı sağlanmıştır. Belediye otomasyonumuz tamamıyla web tabanlı olarak çalışmakta ve üzerinde 73 modül ve 1442 kullanıcı bulunmaktadır. Bu paketlerden bazıları şunlardır;

  • Tahakkuk Esaslı Muhasebe Paketi
  • Elektronik Belge Yönetim Sitemi ve Doküman Yönetim Sistemi
  • Gelir Uygulamaları Paketi
  • Personel Sicil ve Maaş Paketi
  • Taşınır Mal Paketi