• Kategori Coğrafi Bilgi Sistemleri
  • Website:
  • Şehre Katkısı
  • 85%

CBS (KOSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi)

Altyapı projelerinin planlama, yapım ve işletme sü- reçlerinde verilerin toplanması, depolanması ve analizi gibi kritik ihtiyaçlara çözüm üreten, yerli ve milli olarak geliştirilen uygulamadır.

Konuma dayalı kurumsal verileri, kullanıcılarımızın birimleri ve yetkileri dahilinde sorgulama ve gözlem yapabilecekleri web tabanlı bir portal oluşturularak her geçen gün zenginleştirilmektedir.

Uygulama ile gerek lisans maliyeti gerekse kurulum ve bakım maliyetlerinden tasarruf edilmiştir. Kurumumuzda mekâna dayalı (Kanalizasyon, İçme Suyu, Tatlı- su, Depo, Kuyu, vb) tüm verilerin CBS ortamına aktarılabilmesi için açık kaynak kütüphaneler kullanılarak herhangi bir kurulum ve lisans bedeli ödemeden yazılım birimimiz tarafından CBS masaüstü uygulaması geliştirilmiştir. Farklı CAD ortamlarında, gerek kullanıcı gerekse birim bazlı üretilen verilerin tek bir uygulama ile kayıt altına alınması sağlanmıştır