• Kategori Akıllı Ekonomi
  • Website:
  • Şehre Katkısı
  • 85%

e-Ruhsat

Belediyemiz, hizmet alanı içerisinde faaliyet gösteren sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerin ruhsatlandırma işlemleri için e-Ruhsat servisini hizmete sunmuştur.
İşletmeler ruhsat başvuru talebini ve ruhsat için gerekli olan belgelerini online olarak belediyemize iletmektedirler. İlgili birimler tarafından evrakların kontrol edilmesi ve diğer süreçler yürütüldükten sonra ruhsatlandırma işlemleri tamamlanmaktadır.