• Kategori Akıllı Ulaşım
  • Website:
  • Şehre Katkısı
  • 85%

Elektronik Gabari Denetleme Sistemi

Çalışma şekli ve kapsamı bakımından Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Elektronik Gabari Denetleme Sistemi ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinde tanımlanan gabarinin üzerindeki yüksekliğe sahip araçlar tespit edilmektedir. Yükseklik ihlali yapan aracın; plaka, geniş açılı resim ve videosunun Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) Merkezi ya da Trafik Kontrol Merkezi’ne (TKM) iletilmektedir. Aynı zamanda dijital bilgilendirme ekranı üzerinden sürücüye yükseklik ihlali yaptığı mesajı gösterilmektedir. Sistem sayesinde yüksekliği yasal sınırların üzerinde olan TIR ve kamyon gibi yüksek tonajlı araç sürücülerine gönderilen uyarı mesajlarıyla araçlar kontrol noktasına çekilmektedir. Bu sayede yüksekliği fazla olan araçların trafik, yol ve yaya üst geçitleri gibi yol üstü unsurları tehlikeye atmasının engellenmesi hedeflenmektedir.