• Kategori Akıllı İnsan
  • Website:
  • Şehre Katkısı
  • 85%

Genç Kültür Kart

Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOTEV(Konya Turizm ve Eğitim Vakfı) işbirliği ile oluşturulmuş, Konya'da örgün olarak üniversite öğrenimine devam eden gençlerin kültürel, sanatsal eğitsel ve sportif alanlarda desteklendiği sosyalleşme programıdır. Oluşturduğumuz sosyal sorumluluk programlarına katılan gençlerimizin telefon numaraları üzerinden oluşan dijital kartlarına puanlar yükleyerek; Teknoloji, gıda, giyim, eğlence ve eğitim harcamalarında kullanabilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca Proje ve etkinlik destek programları ile üniversiteye bağlı öğrenci toplulukları ve gençlik gruplarına sponsor ve mentörlük hizmeti sağlanmaktadır. Her hafta şehrimizde gerçekleşen sinema, tiyatro, konser, stand-up gibi programlara ücretsiz bilet dağıtılmakta ve turizm/kültür amaçlı geziler gerçekleştirilmektedir.2022 yılı itibariyle 49.000'den fazla üyesi olan Genç Kültür Kart; sosyal medyayı etkin kullanarak kullanıcılarının isteklerine göre program üretmekte, başta Müzik ve Tiyatro Hackathonları olmak üzere Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilmiş birçok etkinliği de içerisinde barındırmaktadır.