• Kategori Akıllı Enerji
  • Website:
  • Şehre Katkısı
  • 85%

Güneş Enerjisi ile Koski Su Kuyularının İşletilmesi

KOSKİ Genel Müdürlüğü, su kuyularında kullanılan pompaların harcadığı elektrik sarfiyatını en aza indirmek ve elektrikten tasarruf sağlamak amacıyla güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek çalıştırılan fotovoltaik sistemi kullanmaya başladı.