• Kategori Akıllı Çevre
  • Website:
  • Şehre Katkısı
  • 85%

Hafriyat Araçları Takip Sistemi

Konya Büyükşehir Belediyesi kaçak hafriyat ve inşaat atığı dökümünün önüne geçilmesi amacıyla Hafriyat Araçları Takip Sistemi’ni kullanmaktadır.
Sistem ile Konya’daki işletmelere ait hafriyat araçları anlık olarak takip edilebilmektedir. Yine bu araçların geçmiş hareketleri izlenebilmekte, döküm yaptıkları alanlar tespit edilebilmektedir.