• Kategori Akıllı İnsan
  • Website:
  • Şehre Katkısı
  • 85%

Kapsül Proje Destek Merkezi

Kapsül Teknoloji Platformu Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunmak, teknoloji
odaklı çalışan yarışma takımlarına destek sağlamak, Konya’yı teknoloji üstlerinden
biri hâline getirmek hedefleriyle Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan
bir teknoloji platformudur.
Kapsül Teknoloji Platformu’nda 38 yarışma takımı, 8 master takım bulunmaktadır.
Master Takımlar akıllı şehir uygulamaları konusunda raporlar hazırlamakta ve
projeler geliştirmektedir.