• Kategori Akıllı Enerji
  • Website:
  • Şehre Katkısı
  • 85%

Katı Atık Tesislerinde Elektrik Üretimi

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin katı atıklarının depolandığı Aslım Katı Atık Depolama Sahası’nda oluşan metan gazlarının değerlendirilmesi amacıyla elektrik enerjisi üretim tesisi kurdurarak Ekim 2011’den itibaren hizmete sunmuştur.
Elektrik enerjisi üretim tesisinin kapasitesi 2 MW/saat olup tesis şu anda tam kapasite ile çalışmaktadır. Bu enerji ortalama 12.500 konutun günlük elektrik ihtiyacını karşılamaktadır.
Konya Entegre Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesislerinde ise tam kapasite 9,39MW/Saat elektrik üretimi yapılmaktadır. Bu enerji ortalama 40.000 konutun elektrik ihtiyacını karşılamaktadır.
Çevresel duyarlılığın ve farkındalığın arttırılması amacı ile ilk-orta dereceli okullar ve üniversitelerin çeşitli bölümlerinden gelen öğrenci gruplarına tesisler gezdirilerek kentlilik bilinci geliştirilmektedir.