• Kategori Coğrafi Bilgi Sistemleri
  • Website:
  • Şehre Katkısı
  • 85%

Kent Bilgi Sistemi

2006 yılında aktif olarak hizmet vermeye başlayan Konya Kent Bilgi Sistemi, kenti yönetimsel açıdan ilgilendiren birçok konuda vatandaşlarımıza ve yöneticilerimize hizmet vermektedir. Vatandaşlar, kurumlardaki kullanıcılar ve yöneticiler mekânsal anlamda kente ait nüfus, mülkiyet, yapı, sosyo-ekonomik durum, adres ve benzeri birçok bilgiye güncel harita altlığı ile dijital ortamda 7 gün 24 saat ulaşabilmektedir.
Konya Kent Bilgi Sistemi kapsamındaki başlıca uygulamalar şunlardır;
Sosyal Doku Haritası
AYKOMEBİS
Ulusal Adres Veri Tabanı Güncelleme Hizmetleri
Adres, cadde ve sokak levhalama hizmetleri
2 ve 3 boyutlu kent rehberi
Mülkiyet, nüfus ve sosyo-ekonomik haritalama hizmetleri