• Kategori Akıllı Ulaşım
  • Website:
  • Şehre Katkısı
  • 85%

Konya Bisikletli Ulaşım Ana Planı

Konya Ulaşım Ana Planı'nda belirlenen "Motorsuz Ulaşımın Teşviki", "Otomobil Bağımlığının Azaltılması", "Trafik Talep Yönetimi" stratejileri doğrultusunda bisikletli ulaşıma yönelik bisikletli ulaşım şebekesinin şehir merkezinde kesintisiz bir ağ oluşturması amacıyla Konya Bisikletli Ulaşım Ana Planı hazırlanmıştır.