• Kategori Bilgi Teknolojileri
  • Website:
  • Şehre Katkısı
  • 85%

Konya e-Adres Sistemi

Konya’nın 31 ilçesinde faaliyet gösteren adrese dayalı bütün işlemler internet
ortamından sağlanır hale getirilmiştir. Proje ile yeni bina adres işlemleri, mevcut
adres değişiklikleri, ruhsata esas adres işlemleri proje detayları olarak tanımlanmış,
vatandaşlarımızın kullanımına “numarataj.konya.bel.tr” internet adresi üzerinden
sunulmuştur. İnternet üzerinden alınan başvurular 31 ilçe personelinin bulunduğu
başvuru havuzuna düşmekte, başvurular anlık olarak karşılanmakta, gerekli
kontrollerin ardından coğrafi olarak kodlanmış PDF dokümanı olarak başvuru
sahiplerine iletilmektedir. Eş zamanlı olarak başvurular saha ekiplerine iş emri
oluşturmakta, başvuru niteliğine dayalı olarak levha üretimi, sahada planlaması ve
montajı ile başvuruya ait yapıların bilgileri saha çalışması ile alınarak Coğrafi Bilgi
Sistemi ortamına işlenmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemi ortamına işlenen veriler açık
kaynak kodlu yapıdan oluşturulmuş “kbs.konya.bel.tr” internet adresinden servis
edilmektedir.