• Kategori Bilgi Teknolojileri
  • Website:
  • Şehre Katkısı
  • 85%

KOSKİ Mobil İş Takip Sistemi

KOSKİ Mobil iş Takip projesi, Abone Bilgi Yönetim Sistemi(ABYS) ve Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) kapsamındaki süreçler üzerinde zaman ve iş gücü tasarrufu ile kaynakların verimli kullanılmasına yönelik tamamlayıcı eylemler içermektedir.
Sistem, Abone Bilgi Yönetim Sisteminin (ABYS) saha ayağını kapsamaktadır.
Sistem üzerinden abonelik işlemlerinden yeni sayaç takılması, açma ve kesme işlemleri, abonelerin sayaçlarının belirli dönemlerde okunup faturalandırılması, okuma sırasında görülen arıza ya da usulsüzlüklerin ilgili birime iletilmesi, ömrünü dolduran saha ekipmanlarının yenilenmesi, borçların takibi, Alo 185 Su Arıza birimine aboneler tarafından iletilen arıza ve memnuniyetsizliklerin giderilmesi, su ve kanal şebekesindeki arızaların giderilmesi gibi iş süreçleri takip edilebilmektedir.
Sistem, yönetimin karar alma ve uygulama süreçlerini hızlandırmakta ve kaynakların yerinde ve tasarruflu kullanılmasını sağlamaktadır.
Sistem sayesinde işlemlerin başlangıcından sonuçlanmasına kadar geçen süreçlerdeki mükerrer bilgi giriş adımları düşürülmekte ve insan gücü tasarrufu sağlanmaktadır. Bilgilerin birden fazla el değiştirmeden kayıt altına alınmış olmaları bilgi doğrulunu artırmakta, yapılan iş, kullanılan malzeme, işi yapan usta ve benzeri bilgilerle analizler oluşturularak daha doğru sonuçlar elde edilmektedir.