• Kategori İletişim Teknolojileri
  • Website:
  • Şehre Katkısı
  • 85%

KOSKİ Radyolink Sistemi

Radyolink teknolojisi birbirinden tamamen bağımsız olan iki nokta arasında elektromanyetik dalgalar ile haberleşen bir sistemdir. Kurumumuz farklı lokasyonlarda bulunan birimlerinin sistem odamız ile bağlantı- sının kopmasına karşın alternatif olarak radyolink hatları ile network bağlantısı kurarak bağlantı yedekliliğini sağlamaktayız.

Tesisler arası fiber bağlantımızın zarar görmesi halinde tesislerimizde verilen hizmetin aksamaması için radyolink sistemi devreye girmektedir.