• Kategori Akıllı Enerji
  • Website:
  • Şehre Katkısı
  • 85%

Mavi HES

Dünyanın ve Türkiye’nin yarınları için yenilenebilir enerji çok önemlidir. Türkiye’nin en önemli projelerinden biri olan Konya Ovası Projesi kapsamında, Bozkır’da bulunan Bağbaşı Barajından Mavi Tünel ile sulamaya verilen hattın başlangıç noktasına Mavi Hes (Mavi Hidroelektrik Santral ) kurulmuştur.

25 MW büyüklüğünde kurulan Mavi Hidroelektrik Santral tesisinde üretilmesi planlanan yıllık enerji miktarı yaklaşık 70 milyon kwh’dir. 20 bin civarında hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip olan Mavi Hidroelektrik Santral tesisinin yapım maliyeti 5 yıl içinde üretilecek elektrikle kendini amorti edecektir