• Kategori Afet ve Acil Yardım
  • Website:
  • Şehre Katkısı
  • 85%

MOBİL AFET KOORDİNASYON ARACI

Doğal afetlerde acil koordinasyon sağlamak için mobil koordinasyon aracı kullanımı gerekmektedir. Bu tür ürünler, insanların en zor durumlarında dahi acil müdahale gerektiren konularda çok büyük yardımlar sağlamaktadır. Özellikle de deprem, afet ve acil durum anlarında olayın meydana geldiği sahalarda koordinasyon sağlamak oldukça güçtür. Mobil koordinasyon araçları bu gibi olayların yaşandığı yerlerde konumlandırılarak, brifing alımı, bilgilendirme ve kriz yönetimi gibi işlemleri daha hızlı ve pratik şekilde gerçekleştirmeye olanak sağlamaktadır.

Mobil koordinasyon aracı kullanılarak insanlarla daha kolay iletişim sağlamak mümkündür. Acil durum müdahale merkezleri, bilgilendirme merkezleri, toplantı ve iletişim merkezleridir. Bu tür alanlarda hızlı iletişim olanakları sunarak, oluşabilecek doğal afetler öncesinde ve sonrasında insanların ön bilgi edinmesine olanak sağlanmaktadır.

AKOM Aracı olay yerinde olayın durum tespitini yapmak üzere afet koordinasyon yetkileleri/amirleri  tarafından kullanılacaktır. Ayrıca drone ile yapılan görüntü afet yönetimi bilgi sistemine aktarılarak kurum/birim yetkililerine mobil uygulama ile yayınlanarak ihtiyaç duyulabilecek kaynaklarında da olay yerine yönlendirilmesi sağlanacaktır. Afetlerde görev alacak araç ve personelin etkin kullanımı nihai olarak vatandaşlarımız afetten asgari düzeyde etkilenmeleri sağlanmış olacaktır.