• Kategori Bilgi Teknolojileri
  • Website:
  • Şehre Katkısı
  • 85%

Mobil Su Şebeke Kontrol Araçları

İçme suyu şebekesinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilebilmesi ve fiziki su kayıplarının en aza indirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak üzere alınmış olan 1 adet büyük ve 3 adet küçük Mobil Su Şebeke Kontrol Aracı hizmete alınmıştır. Bu araçlar içerisinde; akustik arıza tespit cihazı, GPR yer altı radarı, metal boru ve kablo tespit dedektörü, metal dedektörü, plastik hat tanımlayıcı (abone hattı), korelatör, gürültü kaydedici, basınç kaydedici, dijital manometre, boru içi görüntüleme kamerası, sonda cihazı, seyyar debimetre, gaz ölçüm cihazı, GPS, tekerlekli metre, lazer metre, ve benzeri araçlar bulunmaktadır.
Mobil su şebeke kontrol araçları;

  • İçme suyu şebekesi üzerindeki fiziki su kayıplarının tespiti, içme suyu şebekesi boruları ile vana, vantuz, basınç kırıcı ve benzeri şebeke elemanlarının yerlerinin tespit edilerek sayısal hale getirilmesinde,
  • Mevcut alt yapıların korunması amacıyla, tüm alt ve üst yapı kurum ve kuruluşlarının talepleri ile çalışma güzergâhlarındaki su, gaz ve kanalizasyon boru hatları, enerji iletim hatları ve menhollerinin yerlerinin tespit edilmesinde,
  • Yol üst ve alt yapısında en az tahribat için su şebeke arıza yerlerinin tespitinde kullanılmaktadır.