• Kategori Bilgi Teknolojileri
  • Website:
  • Şehre Katkısı
  • 85%

Mobil Veri Toplama ve Akıllı İlişkilendirme Platformu

Kent Bilgi Sistemi çalışmaları bünyesinde sahadan online/offline veri toplama,
web ve mobil tabanlı olarak veri düzenleme çalışmaları ve mekânsal veritabanı ile
akıllı ilişkilendirme süreci Mobil Veri Toplama ve Akıllı İlişkilendirme Platformu ile
sağlanmaktadır. Aynı zamanda dinamik arayüz tasarlama sayesinde idaremizin
ihtiyaç duyduğu mobil/web tabanlı uygulamalar için kod maliyeti minimum olmak
üzere modül geliştirme ve işletme imkânına sahip bulunmaktadır.