• Kategori Akıllı Çevre
  • Website:
  • Şehre Katkısı
  • 85%

Mor Şebeke

KOSKİ Genel Müdürlüğü su ve kanalizasyon şebekesi hizmetlerinde Türkiye’ye örnek teşkil etmektedir.
Şehir suyu, kirli su ve tatlı su şebekesinin yanı sıra; sulama suyu, yağmur suyu ve mor şebeke ile Türkiye’de 6 ayrı su şebekesine sahip tek şehir Konya’dır.
Konya arıtılmış atık su geri kazanım tesisi (Mor Şebeke); terfi iletim pompaları, ön klorlama, koagülasyon, multimedya filtre, ultraviyole dezenfeksiyon, ön-son klorlama, geri kazanılmış atık su deposu, 24 km uzunluğunda sulama hattı ve damlatmalı sulama sisteminden oluşmaktadır. Tesis 2012 yılında devreye alınmış ve yeşil alan sulamasına kaynak olmuştur.