• Kategori Akıllı Çevre
  • Website:
  • Şehre Katkısı
  • 85%

Tarımsal Alan Analiz ve Raporlama Uygulaması

Konya’da zirai faaliyet yürütülen çiftçilerden ilk etapta belirlenen bölgede yürüttüğü
tarımsal faaliyetlere Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından katkıda bulunulması
amacı ile Tarımsal Alan Analiz Ve Raporlama Uygulaması hizmete alınmıştır.
Sistem Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısı üzerinde uydu görüntüleri kullanılarak
Uzaktan algılama yöntemi ve Web platformu aracılığı ile çalışmaktadır. Çiftçilerimiz,
Konya genelinde belirlenen sahip oldukları parselleri takip etme, analiz sonuçlarını
sunma ve üreticilerin de parsellerindeki ürünlerini, günlük hava şartları,
toprak durumu vb. koşulları takip edebilmektedir. Elde ettikleri bu önemli bilgiler
çerçevesinde arazi, ürün ve verimlilik ile ilgili analizleri, raporları ve gerekli bildirimleri
alabilmekte, kendilerine yapılan tavsiyeler sayesinde tarlalarındaki mahsulden
maksimum verimi elde etmektedirler.