• Kategori Bilgi Teknolojileri
  • Website:
  • Şehre Katkısı
  • 85%

Zabıta Yönetim Kontrol Sistemi

Belediye zabıta teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında yapmış olduğu faaliyetlerin girildiği ve iş süreçlerinin takip edildiği uygulamadır. Uygulama web tabanlı ve mobil olmak üzere bütünleşik iki modülden oluşmaktadır.
Uygulama içerisinde bulunan bazı işlevler;

  • Zabıta İş Yönetimi
  • Mesai Yönetimi
  • Şikâyet Yönetimi
  • Tutanak Yönetimi
  • Araç Yönetimi